info@manhtu.com.vn Hotline: 0906 65 90 65

Máy chiếu độ sáng 2000 - 5000 Ansi Phục vụ họp công ty, xem phim, tiệc cưới...

Máy chiếu độ sáng 10.000 Ansi Phục vụ sự kiện, hội thảo 200 - 500 người...

Máy chiếu độ sáng 12.000 Ansi Phục vụ chương trình, sự kiện, hội thảo 600 - 1.000 người...

Máy chiếu độ sáng 15.000 Ansi Phục vụ chương trình, sự kiện, sân khấu ca nhạc quy mô lớn...

Cung Cấp Giải Pháp Trình Chiếu Chuyên Nghiệp !